Zachęcamy wszystkich czytających ten artykuł do poszukania dalszych informacji, gdyż historia naszego wzornictwa jest niezwykle ciekawa, praktycznie nieznana, a bardzo oryginalna.

Jakie były początki tego wszystkiego

Można je jak najbardziej wiązać ze stowarzyszeniem Warsztaty Krakowskie powstały w 1913 roku. Zajmowało się ono między innymi tkactwem, introligatorstwem i projektowaniem mebli, należała do niego między innymi malarka Zofia Stryjeńska. Podczas światowej wystawy w Paryżu artyści związani z tym ugrupowaniem otrzymali 189 wyróżnień Rozwiązało się one w 1926 roku. W tym samym roku powstała Spółdzielnia Artystów Ład. Projektowała ona ceramikę, tkaniny inne drobniejsze formy użytkowe oraz meble. W roku 1935 część artystów związana z Ładem oraz architekci związani z modernistycznym ugrupowaniem Praesens zaprojektowali i wyposażyli dwa polskie transatlantyki m/s Piłsudski i m/s Batory.

Innego rodzaju idee artystyczne oraz zamierzenia kierowały utworzoną w 1924 grupą Blog. Postawę i odniesienia się członków grupy do zastanej rzeczywistości architektonicznej i wnętrzarskiej określano mianem utylitaryzmu. Grupę tworzą między innymi Władysław Strzemiński, Katarzyna kobro i Mieczysław Szczuka. Wspomniany wyżej Praesens został założony dla odmiany przez architektów, nie zaś artystów. W jego skład wchodzili między innymi Helena i Szymon Syrkus, oraz Barbara i Stanisław Brukalscy. Nie można też pominąć znaczenia w naszym wzornictwie nurtu modernistycznego, czego wyrazem jest zaprojektowanie wnętrz oraz mebli w zameczku, rezydencji prezydenta Mościckiego w Beskidzie Śląskim. Projektantami byli tam Włodzimierz Padlewski, Andrzej Pronaszko i Adolf Szyszko-Bohusz. Kolejnym kierunkiem wzornictwa, które rozwijają się w Polsce, był regionalizm. Za przedstawicielki tego nurtu można uznać Zofię Dziewulską i Ninę Jankowską.

Ten dziwny powojenny czas

Z jednej strony jest to czas, gdzie powstaje w 1950 roku pod kierownictwem Wandy Telakowskiej Instytut Wzornictwa Przemysłowego, z drugiej strony jest to praktycznie początek polskiego stalinizmu i czas ogromnych niedoborów produktowych i surowcowych. Wykluwa się więc na przykład idea mebli segmentowych, która zapadnie w pamięć wielu pokoleniom Polaków. Z drugiej strony nawiązanie współpracy ze Związkiem Artystów Polskich owocuje takimi modelami jak rm58 Romana Modzelewskiego. Niestety lata komunizmu owocują również kompletnym brakiem świadomości odrębności polskiego wzornictwa przemysłowego wśród szerszej publiczności. Zaczęło się to zmieniać po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz