Wybór żłobka to jedna z ważniejszych kwestii dla rodziców i opiekunów. Na ścieżce edukacyjnej malucha będzie to pierwszy i startowy punkt. Dlatego jest to decyzja tak doniosła i należy się nad nią nawet kilka razy zastanowić. Niejednokrotnie przecież rodzice dzieci, które uczęszczają do placówek budżetowych narzekają, że grupy są przepełnione, a budynki niezbyt estetyczne. Tymczasem w żłobkach prywatnych nie tylko korzysta się z oryginalnych metod nauczania, ale grupy są mniejsze, dzięki czemu nauczyciele mogą więcej czasu poświęcić maluchom i zająć się ich wychowaniem nawet indywidualnie.

Prywatne żłobki nie są przepełnione

Statystyki wyraźnie pokazują, że publiczne placówki są obecnie po prostu przepełnione. Trudno jest znaleźć miejsce w budżetowym żłobku. Grupy mogą liczyć nawet 30 osób, co sporą ilością i nie będzie zbyt dobrze rokować, jeśli chodzi o wychowanie i kontrolę maluchów. Wyobraźmy sobie, że jeden wychowawca musi zapanować nad taką „brygadą” dzieci. To po prostu niejednokrotnie jest niemożliwe. 

Tymczasem, jeżeli rodzice decydują się na niepubliczny żłobek we Wrocławiu Krzykach albo w innym mieście, to z taką sytuacją absolutnie nie będą mieć do czynienia. Grupy są niewielkie i dzięki temu wychowawcy mogą szybciej nad nimi zapanować i lepiej sprawować opiekę. Poza tym mniejsze grupy zapewniają lepszą adaptację dzieci w nowym środowisku. Maluchy rzadziej też chorują. Wychowawcy mogą z bliska obserwować dzieci, jak wchodzą w relacje i czy są w stanie je budować. Szybciej też można wychwycić pewne dysfunkcje rozwojowe.

Placówki prywatne są lepiej dofinansowane

Trzeba sobie także uzmysłowić pewną uniwersalną prawdę dotyczącą wydajności pracowników i profesjonalizmu usług. Chodzi po prostu o dofinansowanie w przypadku placówek prywatnych. Dzięki odpowiednio wysokim funduszom dyrekcja ma możliwość zatrudniania kadry wysoko wykwalifikowanej. To także możliwość korzystania z dodatkowych szkoleń, kursów i studiów. Wybór taki jest więc po prostu bardziej racjonalny i lepiej rokuje na przyszłość.

Dodaj komentarz