Rozdzielność majątkowa może uchronić nas przed ewentualną stratą majątku po wkroczeniu w związek małżeński. Nasze prawo mówi jasno, że zawarcie małżeństwa niesie ze sobą powstanie wspólnoty majątkowej. Możemy jednak tego uniknąć i sprawić, że każdy z małżonków będzie osobno odpowiadać za swój dobytek. Z pomocą przychodzi nam wtedy rozdzielność majątkowa. Może zostać wprowadzona aktem notarialnym lub orzeczeniem sądu. Jakie wynikają z tego różnice oraz kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule. 

Czym tak naprawdę jest rozdzielność majątkowa?

Przy zawieraniu małżeństwa musimy określić jak będą wyglądać kwestie związane z majątkiem. W przypadku, gdy nie zdecydujemy się na żadne rozwiązanie, obowiązywać nas będzie wspólność majątkowa. Składają się na nią wszelkie dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego, zgromadzone przez oboje małżonków lub wyłącznie przez jednego z nich. Zaliczamy do nich:

  • wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków,
  • dochód z innej działalności zarobkowej,
  • dochody z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • pieniądze zgromadzone na rachunku otwartym oraz pracowniczym funduszu emerytalnym.

Decydując się na rozdzielność majątkową w małżeństwie deklarujemy, że każdy z małżonków posiada oddzielny majątek, którym sam zarządza. Każda z tych osób może zaciągać zobowiązania bez wiedzy i zgody współmałżonka a co za tym idzie, za ewentualne długi każdy z nich odpowiada samodzielnie. Rozdzielność majątkowa może zostać wprowadzona poprzez intercyzę (umowę zawartą pomiędzy małżonkami), przymusowo na podstawie orzeczenia sądu a także w przypadku gdy jeden z małżonków zostaje ubezwłasnowolniony lub zostaje ogłoszona jego upadłość.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Działając zgodnie z polskim prawem, rozdzielność majątkowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Możemy to zrobić w trakcie trwania małżeństwa lub przed. W pierwszym przypadku majątek małżonków, którym wcześniej wspólnie dysponowali, zostaje przekształcony we współwłasność ułamkową. Rozdzielność majątkowa może być również ustanowiona na drodze sądowej. Najczęstsze przesłanki do tego to:

  • sytuacja, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny majątek lub zatrzymuje go w całości dla siebie,
  • nieuzasadnione rezygnowanie z pomnażania wspólnego majątku,
  • niekorzystne zarządzanie majątkiem czyli rażąca niegospodarność.

Jak dokonać rozdzielności majątkowej?

W przypadku, gdy decydujemy się na taki krok jeszcze przed ślubem, jedyne co musimy zrobić to umówić się na spotkanie z notariuszem. Jego zadaniem jest przygotowanie umowy o rozdzielności majątkowej. Naszym zadaniem jest zgodne poświadczenie woli czyli złożenie podpisów. Wybierając się na spotkanie, nie możemy zapomnieć o zabraniu ze sobą dowodów osobistych. Małżeństwo, które decyduje się na rozdzielność majątkową w trakcie trwania związku, również zobowiązane jest do spotkania się z notariuszem. Wtedy oprócz dowodów osobistych, należy zabrać akt małżeństwa a także szczegółowy spis wspólnych składników majątku oraz ich wycenę.

Dodaj komentarz