Decyzja o rozwodzie czasem jest odkładana tygodniami, miesiącami i latami, a czasem podejmuje się ją bardzo szybko i często pod wpływem impulsu, który zadecydował o tym, że małżeństwo zostało przekreślone. Obojętnie, czy takie decyzje podejmuje się szybko czy nie, to do rozwodu należy odpowiednio się przygotować.

Odpowiednie przygotowanie się do rozwodu to przede wszystkim przemyślenie wszystkich spraw, zapoznanie się z informacjami o tym, jakie dokumenty należy dostarczyć do sądu oraz ważne będzie to, aby wspomóc się doświadczeniem innych osób, czyli warto poprosić adwokata o pomoc.

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Zgodnie z polskim prawem i przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli jednak ta przesłanka nie została spełniona, to sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wtedy, gdy małżonkowie zgodnie rozwodu żądają.

Nawet w takich okolicznościach jak zdrada, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków jednego z małżonków lub przypadki przemocy domowej, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W wymienionych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia?

Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu.

Do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego następuje wtedy, gdy każdy z tych elementów wspólnoty nie łączy już małżonków.

Przykładem może być to, że małżonkowie po prostu nie kochają się, nie ma pomiędzy nimi uczucia, nie mieszkają razem, nie dzielą się obowiązkami, funduszami oraz nie współżyją ze sobą. W skrócie można powiedzieć, że nie mają żadnych elementów wspólnych w codziennym pożyciu (oprócz dzieci).

Również najbardziej realnym przykładem jest to, gdy jedna z osób od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe i nie zamierza wracać do swojego małżonka.

Kilka dodatkowych informacji nie zawartych tutaj można znaleźć pod adresem: http://rozwod-warszawa.com.pl/rozwod-z-obcokrajowcem.html

Czy sąd może nie udzielić rozwodu?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, sąd może nie udzielić rozwodu i dzieje się to ze względu na kilka ważnych kwestii.

Rozwód może nie zostać orzeczony w takich przypadkach, jak:

  • jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, czyli gdy rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych w kwestii wychowania dzieci oraz jeśli mógłby wpłynąć na trwałe zmiany w psychice dziecka,
  • jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód,
  • jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma nikogo, kto mógłby się nim zająć.

Czy osoba rozwiedziona może powrócić do swojego nazwiska, które nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego?

Oczywiście jest to możliwe. Wystarczy tylko, aby ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, dana osoba złożyła osobiście stosowne oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem.

Podstawowe opłaty

Należy pamiętać, że od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą 600 zł. Jednak w razie pojednania się stron w pierwszej instancji, zwracany jest cały uiszczony wpis od pozwu o rozwód w Warszawie. Ale gdy do pojednania dojdzie w toku postępowania odwoławczego, to zwracana jest połowa wpisu uiszczonego od apelacji.

Dodaj komentarz