Rozwód może być dla dzieci trudnym i burzliwym emocjonalnie doświadczeniem, które może prowadzić do smutku i niepokoju. Właśnie dlatego wielu rodziców zwraca się o poradę do psychologów dziecięcych. W jaki sposób psycholog dziecięcy może pomóc dzieciom w radzeniu sobie z problemami po rozwodzie rodziców?

Jak rozwód rodziców wpływa na dzieci?

Rozwód może być znaczącym wydarzeniem, które zakłóca poczucie stabilności i bezpieczeństwa dziecka.

Może on między innymi prowadzić do obniżonego samopoczucia, utraty własnej wartości, obwiniania się, a nawet traumy i depresji. Wielu rodziców próbuje również wykorzystywać dzieci w trakcie rozwodu do osiągnięcia własnych celów, co także ma na nie negatywny wpływ.

Rozwód może zatem objawiać się w zachowaniu dziecka, prowadząc do zmian, takich jak wycofanie się, smutek lub pogorszenie wyników w nauce.

Jaką rolę ma psycholog dziecięcy w trakcie rozwodu?

Psychologowie dziecięcy tworzą bezpieczną przestrzeń, w której dzieci mogą otwarcie wyrażać swoje emocje. Poprzez dostosowane do wieku techniki komunikacji i terapii pomagają dzieciom wyrażać swoje uczucia, lęki i obawy. Dzięki temu mogą skuteczniej stawić czoła wyzwaniom związanym z rozwodem rodziców.

Psycholog współpracuje z dzieckiem w celu opracowania skutecznych mechanizmów radzenia sobie w takiej sytuacji Przykładowo może uczyć dziecko zdrowych sposobów wyrażania emocji i zaprezentować strategie umożliwiające radzenie sobie ze zmianami w codziennym życiu.

Poprzez odpowiednie wsparcie psychologowie pracują nad przywróceniem u dziecku poczucia stabilności i rutyny w życiu.

Warto też pamiętać o tym, że psycholog może pomóc nie tylko dziecku, ale też rodzicom. W takim przypadku dobry psycholog dziecięcy Poznań może udzielić im wskazówek, jak komunikować się z dziećmi w sposób dostosowany do ich wieku.

Gdzie szukać pomocy psychologicznej?

Aktualnie wsparcie psychologiczne jest dostępne w różnych gabinetach, które specjalizują się w konsultacjach i terapii psychologicznej. Mogą być to zarówno gabinety działające w ramach umowy z NFZ, jak i prywatne gabinety.

Dodatkowo pomoc psychologiczną można otrzymać dzisiaj za pośrednictwem internetu, co również może być bardzo pomocne, gdy ważne jest uzyskanie szybkiego wsparcia, a dostęp do psychologa jest ograniczony.

Warto zatem pamiętać, że psycholog dziecięcy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu dzieci w obliczu złożoności emocjonalnych związanych z rozwodem rodziców. Może stworzyć on bezpieczną przestrzeń do ekspresji, uczyć dzieci mechanizmów radzenia sobie, zajmować się zmianami w zachowaniu, co przyczynia się do poprawy sytuacji dziecka.

Dodaj komentarz